Ewijk

Knooppunt Ewijk
Kruisende wegen
Type Klaverblad

Opengesteld 1977
Het knooppunt Ewijk is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverblad. Op het knooppunt kruisen de A50, A73 en N322. Het knooppunt ligt in de provincie Gelderland.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het dorpje Ewijk, dat circa 2 kilometer ten noordoosten van het knooppunt ligt. Het is tevens de dichtstbijzijnde kern.

Inrichting
Het knooppunt is een volledig klaverblad, waarbij de lus vanaf Nijmegen naar Eindhoven echter niet in gebruik is. Verkeer dient de A326 via het nabijgelegen knooppunt Bankhoef te gebruiken. De A50 is de doorgaande noord-zuidsnelweg met 2×2 rijstroken. De N322 komt hier vanuit Druten en gaat over in de A73 naar Nijmegen en Venlo. Het knooppunt beschikt deels over rangeerbanen, namelijk langs de A50. Het deel N322/A73 heeft geen rangeerbanen omdat deze verbinding rustiger is. Er is een spitsstrook aanwezig die ter hoogte van het knooppunt vanaf de A73 de A50 richting noorden op loopt. In de andere richting is geen spitsstrook. Veruit de belangrijkste afslaande relatie op het knooppunt is Arnhem – Nijmegen vice versa.

Geschiedenis
Het tracébesluit om de A50 aan te leggen is in 1962 genomen, waarna de aanleg in 1968 begon. Dit deel opende op 30 juni 1976 voor het verkeer, inclusief de Waalbrug Ewijk. Tegelijkertijd werd de A73 razendsnel gebouwd, in 1975 werd het tracébesluit genomen voor de aanleg van de A73 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Rijkevoort, waarna de snelweg tevens in 1976 opengesteld was. Als openingsjaar van het klaverblad wordt 1977 genoemd. In 1998 opende de spitsstrook vanaf Beuningen naar Valburg: één van de oudere spitsstroken in Nederland. Daardoor telt deze verbinding in de spits 2 rijstroken en 3 rijstroken verder over de A50 richting Arnhem. Omstreeks 2009 is dynamische rijstrookmarkering met LED-verlichting in gebruik genomen op de verbindingslus vanaf Arnhem naar Nijmegen.

Toekomst
In het kader van de verbreding van de A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg naar 2×4 rijstroken zal ook het knooppunt Ewijk aangepast worden. Er zal een directe verbindingsboog vanaf Arnhem naar Nijmegen worden aangelegd, waarbij de N322 ook anders zal aansluiten op de A73. De A50-A73 wordt dan de doorgaande richting op het knooppunt, waarbij de N322 via de verbindingsboog Eindhoven – Nijmegen op de A73 zal invoegen. De spitsstrook Ewijk – Valburg zal door de verbreding komen te vervallen.

Voor dit project is reeds in 1996 een startnotitie opgesteld, waarna in 2005 de milieu-effect rapportage is opgesteld bij de trajectnota. Begin 2009 is het ontwerp-tracébesluit gepubliceerd, waarna begin 2010 het tracébesluit is vastgesteld. Omdat de bouw van de tweede Waalbrug nogal wat tijd kost, zal het knooppunt pas in een later stadium worden aangepast. In juli 2010 begonnen de werkzaamheden voor dit wegvak. In 2014 moet de verbreding en de ombouw van het knooppunt Ewijk voltooid zijn.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A50 Knooppunt Bankhoef – Knooppunt Ewijk: 54.100
A50 Knooppunt Ewijk – Knooppunt Valburg: 101.900
A73 Knooppunt Ewijk – Beuningen: 65.900
N322 Knooppunt Ewijk – Deest: 22.600