Emmeloord

Knooppunt Emmeloord
Kruisende wegen
Type trompet

Opengesteld 1958
Het knooppunt Emmeloord is een knooppunt in Nederland. Het is gelegen in de provincie Flevoland en hier kruist de A6 de N50, die hier eindigt. Het is één van de weinige knooppunten met een officiële naam waar een snelweg een niet-autosnelweg kruist.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar de grotere plaats Emmeloord, dat aan het knooppunt grenst. Andere plaatsen zijn er niet in de buurt.

Inrichting
Het knooppunt is gelegen in het zuidoosten van Emmeloord, en hier verandert de A6 van een noordoostelijke naar noordelijke richting, bijna onder een hoek van 90 graden. De N50 is een 2×1 autoweg met vluchtstroken en een middengeleider, die vanaf en naar de A6 links in- en uitvoegt. Het knooppunt ligt 4 meter beneden zeeniveau, in een open gebied, waarbij er sprake is van enige bossage rondom het knooppunt. Direct ten zuiden van knooppunt Emmeloord, aan de N50, is een afrit vanaf de N50 naar Emmeloord, dit is de enigste verbinding in deze "aansluiting". Wel kunnen bussen vanaf de parallelweg de N50 op in zuidelijke richting. Vlak voor het knooppunt zit in de N50 dan ook een verkeerslicht.

Geschiedenis
In het rijkswegenplan van 1958 was voor het eerst sprake van een gepland rijkswegenknooppunt bij Emmeloord. Het betrof de rijkswegen 10 (Amsterdam-Emmeloord) en 38 (Zwolle – Lemmer). In het befaamde 1200km-plan uit 1959 werd voorzien om de rijksweg Amsterdam-Emmeloord te verlengen naar Groningen of Assen. In 1968 stond dan ook de rijksweg Velsen – Muiderberg – Emmeloord – Groningen als rijksweg 6 in het plan, terwijl rijksweg 38 onderdeel was geworden van de langere rijksweg 50 van Arnhem over Zwolle naar Joure/Akkrum.


Knooppunt Emmeloord vanuit het noorden in de nieuwe situatie.Op 1 december 1972 bereikte de A6 Emmeloord, maar het knooppunt ontstond een paar jaar later op 1 juli 1975 toen de A50 werd opengesteld tussen knooppunt Emmeloord en en Bant. Later is dit omgenummerd naar A6, en eindigde de rijksweg 50 op het knooppunt Emmeloord. De oorspronkelijke plannen voorzagen een doortrekking van de A6 in noordoostelijke richting, naar Groningen. Daarbij was het huidige kunstwerk voorzien voor de semi-directe verbindingsweg van Amsterdam naar Joure, terwijl de lus vanuit Zwolle richting Lelystad op een andere plek zou liggen. De ruime opzet van het knooppunt laat duidelijk ruimte over voor deze configuratie. In 2001 is de N50 opgewaardeerd naar een unieke stroomweg met één rijstrook per richting met vluchtstroken en een middenberm, feitelijk wat men in de Verenigde Staten een super-two noemt.

In 2008 is de indeling op het knooppunt veranderd, met name voor de A6 in zuidelijke richting. In eerste instantie ging de A6 met 2 rijstroken over in de N50 naar Zwolle, en moest men afslaan om de A6 te volgen richting Lelystad. Dit is aangepast zodat de rechterrijstrook samen met een uitvoegstrook naar Lelystad gaat, en alleen de linkerrijstrook verder gaat richting Zwolle. Hierdoor wordt de A6 als doorgaande route meer benadrukt, en de capaciteit verhoogd, alhoewel hier geen fileproblemen waren.

Toekomst
Mogelijk wordt in het kader van de nieuwbouw van de 2×2 Ramspolbrug tussen Kampen en Ens ook het bestaande super-two gedeelte van de N50 verbreed naar 2×2 rijstroken, alhoewel hier nog geen concrete plannen voor zijn. Een ombouw naar A50 is in de verdere toekomst niet ondenkbaar, zodat mogelijk een knooppunt tussen twee snelwegen ontstaat, maar voorlopig is hier geen prioriteit aan gegeven vanuit de landelijke overheid.

Verkeersintensiteiten
Intensiteiten in 2006 in motorvoertuigen per etmaal.

A6: Emmeloord – KP Emmeloord: 30.000
A6: KP Emmeloord – De Munt: 40.000
N50: Ens – KP Emmeloord: 11.000