Ekkersweijer

Knooppunt Ekkersweijer
Kruisende wegen
Type half-stack

Opengesteld 1996
Het knooppunt Ekkersweijer is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als half stackknooppunt. Het is gelegen ten noorden van Eindhoven en de A50 begint hier aan de A2.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar een plas en natuurgebied Ekkersweijer dat ten noordoosten van het knooppunt ligt. Direct ten zuiden van het knooppunt begint het bebouwde gebied van de stad Eindhoven.

Inrichting
Het knooppunt is een half-stack, waar de A2 uit Den Bosch afslaat en de Randweg Eindhoven volgt richting Tilburg en Maastricht. De A50 begint hier en loopt naar Nijmegen. Deze oost-westverbinding is de doorgaande route op het knooppunt. Direct ten westen van het knooppunt ligt het knooppunt Batadorp, ertussen begint de parallelstructuur van de Randweg Eindhoven met A2 en N2. Half door het knooppunt loopt de Boschdijk, de voormalige N2 vanuit Best. De A2 naar het noorden en de A50 naar het oosten tellen beiden 2×2 rijstroken, naar het westen lopen weefvakken en uitvoegstroken naar de Randweg, waardoor hier drie rijbanen liggen met in totaal 10 rijstroken. Ten westen van het knooppunt ligt een ongelijkvloers weefvak om het A50-verkeer in te laten voegen op de A2 in plaats van andersom, dit omdat het A2-verkeer bijna meteen links moet aanhouden. Dit voorkomt onnodige weefbewegingen en turbulentie. Het knooppunt ligt circa 19 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Knooppunt Ekkersweijer is relatief jong. Dit kwam doordat de A2 lange tijd als N2 was uitgevoerd tussen Den Bosch en Eindhoven. Op 10 augustus 1957 opende dit stuk tot in Eindhoven met 2×2 rijstroken en verkeerslichten, over de huidige Boschdijk, die direct naast de moderne A2 loopt. In 1970 werd een tracébesluit genomen om de A2 vanaf Den Bosch via Son naar de oostkant van Eindhoven te laten lopen. Dit is uiteindelijk niet uitgevoerd. Op 13 november 1974 opende de A2 tussen de Boschdijk en het knooppunt Batadorp. Daarna opende op 23 september 1977 de toenmalige A58 tussen de Boschdijk en De Bokt. In 1979 werd een tracébesluit genomen om de 2×2 N2 om te bouwen tot autosnelweg tussen Den Bosch en Eindhoven. De werkzaamheden startten pas 7 jaar later, in 1986. Op 17 april 1996 was de ombouw voltooid en was er sprake van een knooppunt Ekkersweijer tussen twee snelwegen.

In het kader van de ombouw Randweg Eindhoven is ook de A50 bij Ekkersrijt ongelijkvloers gemaakt en begint sinds 7 maart 2010 op het knooppunt Ekkersweijer. De A58 is hiermee ingekort tot knooppunt Batadorp, waarmee de A58 van het knooppunt Ekkersweijer verdween. Bij de ombouw van de Randweg Eindhoven is het knooppunt zelf niet bijzonder aangepast, alleen de manier van invoegen van de A2 vanuit Den Bosch is aangepast, die voegt nu links in, omdat het A2-verkeer bij het knooppunt Batadorp ook weer links moet aanhouden. Hiervoor is een vlechtwerk aangelegd aan de westzijde van het knooppunt.

Toekomst
Nu het project Randweg Eindhoven voltooid is, zijn er geen plannen om het knooppunt Ekkersweijer zelf aan te passen. Wel lopen er procedures om de A2 tussen knooppunt Vught en knooppunt Ekkersweijer te verbreden naar 2×3 rijstroken, slechts 14 jaar na de ombouw van de gelijkvloerse N2 na A2. De openstelling van de A50 tussen Eindhoven en Oss heeft de druk op de A2 slechts weinig doen afnemen en de regio groeit sterk.

De exacte verbreding tussen Den Bosch en Eindhoven is in de geschiedenis veranderd. In 2003 is het wegaanpassingsbesluit genomen voor spitsstroken tussen Den Bosch en Eindhoven, wat in 2004 vanwege luchtkwaliteitsproblemen door de Raad van State is vernietigd. Midden 2008 heeft minister Eurlings besloten om de verbreding volwaardig te maken, met 2×3 reguliere rijstroken. Eind 2008 is dan ook de startnotitie verschenen om de A2 te verbreden, waarna in 2010 het ontwerp-tracébesluit is gepubliceerd. In 2011 wordt het tracébesluit gepubliceerd, waarna datzelfde jaar de werkzaamheden moeten beginnen. De verbreding moet in 2013 opgeleverd worden.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A2 Best – knooppunt Ekkersweijer: 93.700
A2 knooppunt Ekkersweijer – knooppunt Batadorp: 100.800
A50 knooppunt Ekkersweijer – Eindhoven-Ekkersrijt: 67.400