Eemnes

Knooppunt Eemnes
Kruisende wegen
Type klaverturbine

Opengesteld 1973
Het knooppunt Eemnes is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverturbine. Het knooppunt ligt vlakbij Hilversum, nog net in de provincie Utrecht. Hier kruist de A1 de A27.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het dorp Eemnes dat 2 kilometer ten noorden van het knooppunt ligt. De bebouwde kommen van Laren en Baarn liggen echter net iets dichterbij. Hilversum ligt tevens binnen 3 kilometer van het knooppunt.

Inrichting
Het knooppunt is een mix van een klaverblad en turbine, dus een klaverturbine. De verbinding tussen Amersfoort en Utrecht, en van Utrecht naar Amsterdam is uitgevoerd als een turbine vanwege het hoge aantal afslaande verkeer. De andere twee verbindingen zijn klaverlussen. Rondom het knooppunt ligt een korte parallelstructuur langs de A1 tussen Laren en Baarn. Verkeer vanaf Baarn richting Amsterdam maakt gebruik van de turbineboog vanaf Utrecht naar Amsterdam. Het knooppunt ligt vlakbij de grens van de provincies Noord-Holland en Utrecht, 700 meter vanaf het hart van het knooppunt. De aansluitende wegvakken tellen allen 2×2 rijstroken.

Geschiedenis
De geschiedenis van het knooppunt gaat terug tot voor de Tweede Wereldoorlog, toen een kruispunt tussen de geplande rijkswegen 1 en 22 op ongeveer deze locatie werd bedacht. Uitvoering van de wegenplannen zou echter nog vele jaren duren, waarbij ook de weg van Utrecht naar Hilversum in de jaren ’60 werd omgenummerd in rijksweg 27. In 1951 werd begonnen met de bouw van de A1 tussen Eemnes en Baarn, wat in 1953 voltooid was. Op 20 maart 1967 werd de rijksweg 1 tussen de Witte Bergen en Baarn omgebouwd tot een 2×2 autosnelweg, dus 16 jaar na aanvang van de werkzaamheden was de A1 hier opengesteld als autosnelweg. Pas in 1973 werd ook de A1 tussen Baarn en Eembrugge opengesteld. Begin jaren ’70 werd de A27 vanuit Utrecht noordwaarts uitgebouwd en bereikte op 14 december 1973 de A1 bij het knooppunt Eemnes, dat vanaf dat moment opengesteld was. Op 14 november 1976 opende de A27 vanaf knooppunt Eemnes tot aan de aansluiting Eemnes, waarmee het knooppunt in zijn huidige vorm voltooid was. Sindsdien is er weinig veranderd aan het knooppunt.

Toekomst
De A1 en A27 zijn filegevoelige snelwegen, zeker door de bouw van de stad Almere neemt de verkeersdruk rond het knooppunt toe. Ook het verkeer vanaf Utrecht naar Amersfoort en vice versa neemt steeds verder toe vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Daardoor zijn er plannen om de snelwegen te verbreden.

Als kortetermijnmaatregel komen er spitsstroken tussen Bussem en het knooppunt Eemnes in beide richtingen. Op 18 juni 2010 is het wegaanpassingsbesluit hiervoor onherroepelijk verklaard, waarna de werkzaamheden beginnen. In 2011 moeten de spitsstroken opengesteld worden, zodat er in de spits 2×3 rijstroken doot ’t Gooi open zijn. Mogelijk wordt op termijn de gehele A1 tussen Bussum en Eemnes omgebouwd, aangezien de spitsstroken grote delen van de dag open zullen zijn, waarvoor ze eigenlijk niet zijn bedoeld. Dit vereist echter een grotere ingreep buiten het bestaande krappe alignement.

In het kader van de planstudie VERDER wordt er gekeken hoe de problematiek in de driehoek Amersfoort – Hilversum – Utrecht aangepakt kan worden. Hieronder valt de A1 tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken en de A27 tussen Eemnes en Utrecht-Noord. Eerdere plannen voorzagen spitsstroken tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, maar er was een meer structurele oplossing noodzakelijk, daar het 2×2 deel reeds meer dan 100.000 voertuigen per etmaal verwerkt. Bij een verbreding naar 2×3 rijstroken hoeft het knooppunt Eemnes niet aangepast worden, hier is reeds ruimte voor. Echter, vanwege de verkeersintensiteiten is 2×4 rijstroken een toekomstvastere oplossing. Hiervoor moet het knooppunt Eemnes aangepast worden, wat het project duurder maakt. Ook de A27 wordt hierbij betrokken. De startnotitie is in 2008 ter inzage gelegd, waarna eind 2010 het ontwerp-tracébesluit en de MER worden gepubliceerd. In 2011 moet het tracébesluit genomen worden waarna de A1 en A27 tussen 2011 en 2015 verbreed zullen worden.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A1 Laren – knooppunt Eemnes: 113.500
A1 knooppunt Eemnes – Baarn: 118.000
A27 Hilversum – knooppunt Eemnes: 95.400
A27 knooppunt Eemnes – Eemnes: 79.400