Bankhoef

Knooppunt Bankhoef
Kruisende wegen
Type trompet


Opengesteld 1975
Het knooppunt Bankhoef is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als trompetknooppunt. Hier kruisen de A50 en A326. Het knooppunt is gelegen bij Wijchen in de provincie Gelderland.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het is niet geheel duidelijk waar het knooppunt naar vernoemd is, mogelijk naar een boerderij die bij het knooppunt staat of gestaan heeft. Vlakbij het knooppunt loopt de weg de "Bankhoeve". De dichtstbijzijnde kern is Wijchen, wat verder oostelijk ligt Nijmegen.

Inrichting
Het knooppunt is een standaard trompetknooppunt. De A326 eindigt hier op de A50, waarbij de A50 onderdoor loopt met 2×2 rijstroken. De A326 loopt langs Wijchen en telt eveneens 2×2 rijstroken. Alle verbindingslussen tellen in principe één rijstrook, maar een deel van de lus vanaf Wijchen richting Oss is met 2 rijstroken uitgevoerd. De directe omgeving van het knooppunt is bebost, de ruimere omgeving bestaat uit weilanden. Net ten zuiden van het knooppunt kruist de A50 de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) – Nijmegen. Niet ver daarna volgt de Maasbrug, tevens provinciegrens met Noord-Brabant. Het knooppunt is niet bijzonder druk. Verkeer vanuit Nijmegen richting Eindhoven dient van het knooppunt Bankhoef gebruik te maken, daar de relevante lus op het knooppunt Ewijk niet in gebruik is. Op het knooppunt is dus een sterke relatie vanaf Wijchen richting Eindhoven en vice versa, de A50 is ten zuiden van het knooppunt aanzienlijk drukker dan ten noorden van het knooppunt. Het knooppunt Bankhoef is vanuit het zuiden het eerste in een serie van drie knooppunten achter elkaar.

Geschiedenis
In 1962 is een tracébesluit genomen om de A50 aan te leggen tussen Ravenstein en het knooppunt Ewijk. De aanleg hiervan begon in 1968, waarna op 12 juni 1975 het stuk tussen Geffen en knooppunt Bankhoef werd opengesteld, op dezelfde dag van de opening van de A326 tot aan Wijchen, die destijds de provinciale weg S109 heette. Een jaar later, op 30 juni 1976 opende de A50 tussen het knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk, waarmee het knooppunt in zijn huidige vorm voltooid was.

Toekomst
Er zijn geen plannen om het knooppunt, of aansluitende wegvakken aan te passen.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A50 Ravenstein – knooppunt Bankhoef: 77.900
A50 knooppunt Bankhoef – knooppunt Ewijk: 54.100
A326 knooppunt Bankhoef – Wijchen: 38.700