Watergraafsmeer

Knooppunt Watergraafsmeer
Kruisende wegen
Type half-turbine

Opengesteld 1990
Het knooppunt Watergraafsmeer is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als halfturbine. Het knooppunt ligt aan de oostkant van Amsterdam in de provincie Noord-Holland. Hier begint de A1 aan de ringweg A10.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het voormalige Amsterdamse stadsdeel Watergraafsmeer, dat voor 1921 een aparte gemeente was. Sinds 1939 ligt er ook een groot rangeerterrein Watergraafsmeer, ten westen van het knooppunt.

Inrichting
Het knooppunt Watergraafsmeer is een standaard halfturbineknooppunt, waarbij de A1 aan de A10 begint. De A10 is de doorgaande verbinding op het knooppunt en telt 2×3 rijstroken. De A1 telt eveneens 2×3 rijstroken. De boog vanaf Amersfoort richting Den Haag gaat onder de A10 door, terwijl de boog vanaf Zaandam richting Amersfoort over de A10 gaat. Het knooppunt kent kunstmatige beplanting. Direct ten zuiden van het knooppunt loopt het rangeerterrein Watergraafsmeer met circa 16 sporen over de A10 heen. Het knooppunt ligt circa 0 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Tot 1989 liep rijksweg 1 gelijkvloers door de bebouwde kom van Diemen. In dat jaar werd op 23 mei het wegvak van de A1 tussen Diemen en het knooppunt Diemen opengesteld, waarbij op dezelfde dag tevens het gedeelte van de A10 tussen de Gooiseweg en de A1 opende met 2×2 rijstroken, zodat er al een eerste relatie in het knooppunt ontstond. Op 28 september 1990 opende de A10 met 2×3 rijstroken tussen de S116 Nieuwe Leeuwarderweg en het knooppunt Watergraafsmeer, inclusief de nieuwe Zeeburgertunnel. Het knooppunt Watergraafsmeer was vanaf die datum volledig opengesteld. In 1991 is het laatste kunstwerk in de A10-oost bij de s112 met 2×3 rijstroken opengesteld, waardoor de A10 tussen de knooppunten Amstel en Coenplein doorgaand 2×3 rijstroken kreeg.

Toekomst
In het kader van het plangebied Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), waar ook de A10-oost en de A1 onder valt, dus ook knooppunt Watergraafsmeer, zijn plannen om zowel de A10 als de A1 te verbreden. Het is de bedoeling de A10-oost te verbreden naar 2×4 rijstroken, en de A1 naar 2×4 plus spitsstroken. In 2005 is hiervoor de startnotitie verschenen, waarna in 2008 de trajectnota en MER volgden. Begin 2010 is het ontwerp-tracĂ©besluit gepubliceerd. Hiermee verlopen de procedures aanzienlijk sneller dan bij projecten uit de jaren 90 en begin 2000. De uitvoering moet tussen 2011 en 2017 plaatsvinden.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
knooppunt Watergraafsmeer Diemen-Noord 101.000
Amsterdam-S113 knooppunt Watergraafsmeer 130.600
knooppunt Watergraafsmeer Amsterdam-S114 122.900