Velperbroek

Knooppunt Velperbroek
Kruisende wegen
Type verkeersplein

Opengesteld 1961
Het knooppunt Velperbroek is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als verkeersplein met fly-over. Hier kruist de A12 de A348 en N325. Het knooppunt is gelegen in de stad Arnhem, in de provincie Gelderland.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar een gebied (tegenwoordig wijk) van de plaats Velp. Een "broek" is een laaggelegen, vaak nat gebied. Dit is ook ten zien in de structuur van de plaats Velp, Velperbroek ligt significant lager dan andere delen van Velp. Het knooppunt ligt in het laagste deel van Velp.

Inrichting
Het knooppunt Velperbroek vanuit het westen.Het knooppunt Velperbroek is een verkeersplein (rotonde), één van een aantal nog bestaande knooppunten uitgevoerd als verkeersplein. De A12 gaat middels een fly-over over het plein heen, maar de N325 en A348 eindigen op het verkeersplein met verkeerslichten. Het verkeersplein heeft 5 takken, naast de A12, N325 en A348 ook de President Kennedylaan die Velp in gaat. Om de afrit Westervoort vanuit Utrecht te bereiken dient het verkeer van de de A12 af te slaan, via het verkeersplein te rijden en dan de parallelbaan te nemen, waar de aansluiting Westervoort is gelegen. In de andere richting is geen sprake van een parallelstructuur. Direct ten zuiden van het knooppunt ligt een voormalige vuilstort, te herkennen door de heuvel die boven de omgeving uitsteekt. Tegenwoordig is het een kantorenpark. Het verkeersplein is in de regio te vergelijken met bijvoorbeeld de aansluiting Zwolle-Zuid op de A28 of het knooppunt Leenderheide voor de ombouw van de Randweg Eindhoven.

Geschiedenis
Reeds in 1942 werd begonnen met de bouw van de aardenbanen tussen Schaarsbergen en de IJssel. In 1943, toen de bouw werd stilgelegd vanwege de verslechterde situatie tijdens de tweede wereldoorlog, waren de werkzaamheden voor circa 50% voltooid. Op 8 maart 1961 werd de A12 opengesteld met 2×2 rijstroken tot aan het knooppunt Velperbroek, wat destijds een verkeersplein zonder fly-over was. Een maand later, op 18 april 1961 opende de rijksweg 12 tussen het knooppunt Velperbroek en de Duitse grens met één rijbaan. Op 6 april 1964 opende de tweede rijbaan. Op 9 juni 1964 opende de rijksweg 48 (nu A348) tussen het verkeersplein en Rheden. Het duurde echter nog tot december 1986 voordat de A12 hier ongelijkvloers was, met het openstellen van de fly-over over het verkeersplein. Met de fly-over werd ook de tweede IJsselbrug gerealiseerd.

Voor de jaren 90 was knooppunt Velperbroek een samenkomst van drie rijkswegen; de rijksweg 12, 48 en 52. De rijksweg 48 is tegenwoordig bekend als de A348, terwijl de rijksweg 52 nu de N325 is. Het is onduidelijk of de rijksweg 52, deels ook bewegwijzerd als A52, ook voorzien was om doorgetrokken te worden als A52 tot het knooppunt Velperbroek.

Toekomst
Er zijn geen concrete plannen om het knooppunt zelf aan te passen. Het knooppunt blijft daarmee een substandaard situatie, daar er twee snelwegen niet ongelijkvloers op elkaar aansluiten. Daar het echter provinciale wegen betreft, is het niet waarschijnlijk dat het knooppunt volledig ongelijkvloers gemaakt zal worden op korte termijn. Er zijn wel plannen om de drukte op de N325 te verminderen middels het doortrekken van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar. De N325 geldt als één van de drukste niet-autosnelwegen van Nederland met bijna 73.000 voertuigen per etmaal in 2009.

Wel lopen er procedures om de A12 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velperbroek te verbreden naar 2×3 rijstroken. Hiervoor is reeds in 1997 een startnotitie gepubliceerd, dat de problematiek tussen Ede en de Duitse grens moet aanpakken. In 2001 is hiervoor de trajectnota en MER verschenen. In 2002 werd gekozen voor een spitsstrook in beide richtingen, maar in 2007 koos minister Eurlings voor een volwaardige verbreding naar 2×3 rijstroken met behoud van vluchtstroken.

De verbreding moet in 2011 beginnen en in 2014 opgeleverd worden. De A12 loopt over een krap alignement en een flink aantal kunstwerken moeten aangepast worden.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A12: knooppunt Waterberg – knooppunt Velperbroek: 91.400
A12: knooppunt Velperbroek – Westervoort: 110.800
A348: knooppunt Velperbroek – Velp: 28.700
N325: knooppunt Velperbroek – Lange Water: 72.600