Sint Annabosch

Knooppunt Sint Annabosch
Kruisende wegen
Type trompet

Opengesteld 1989
Het knooppunt Sint Annabosch is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als trompetknooppunt. Het knooppunt ligt ten zuiden van Breda in de provincie Noord-Brabant. Hier kruist de A27 de A58.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het omliggende Sint Annabosch, dat voornamelijk ten noordwesten en zuidoosten van het knooppunt ligt en waar de A58 op het smalste deel doorheen gaat.

Inrichting
Het knooppunt is vormgegeven als een ruim opgezet trompetknooppunt. De A58 is de hoofdrichting en loopt oost-west met 2×2 rijstroken. De A27 begint hier en loopt met eerst een brede middenberm en 2×2 rijstroken naar het noorden. De A27 staat al wel vanaf het knooppunt Galder bewegwijzerd. Opvallend is dat de drukke verbinding vanaf Antwerpen richting Utrecht juist via de lus gaat, en de verbinding vanaf Utrecht naar Tilburg via een lange verbindingsweg. Ten westen van het knooppunt staat een markante boom in de middenberm. Het knooppunt ligt circa 9 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Op 14 januari 1966 werd een tracébesluit genomen om de A58 aan te leggen vanuit Tilburg tot en met de A27 bij Breda-Zuid. Een verdere verlenging ten zuiden van Breda langs was toen nog niet voorzien, maar in 1968 werd alsnog een tracébesluit genomen om de A58 tussen het knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch aan te leggen, maar deze werd lange tijd niet uitgevoerd. Op 14 december 1971 opende de A58-A27 vanaf het knooppunt De Baars tot aan Breda-Zuid, destijds geheel als A58. Pas in 1986 werd begonnen met de A58 ten zuiden van Breda, die op 21 december 1989 werd opengesteld met 2×2 rijstroken, waarna de A27 zuidwaarts werd verlengd tot het knooppunt Sint Annabosch en de A58 ten zuiden van Breda kwam te liggen. Om de relatie Antwerpen – Utrecht te benadrukken is de A27 al vanaf het knooppunt Galder bewegwijzerd.

In het oorspronkelijke plan voor het knooppunt was een directe verbindingsboog gepland van de A58 vanuit het westen naar de A27. Om redenen van landschap èn kosten is hiervan afgezien, met de scherpe indirecte boog tot gevolg voor het verkeer van Antwerpen richting Utrecht.

Toekomst
Er zijn geen concrete plannen om het knooppunt Sint Annabosch of de A27 of A58 aan te passen. Wel zijn er vanuit de regio ideeën om de A58 te verbreden naar 2×3 rijstroken gezien de forse verkeersintensiteiten van 90.000 voertuigen per etmaal.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
knooppunt Sint Annabosch Breda 59.300
Bavel knooppunt Sint Annabosch 83.000
knooppunt Sint Annabosch Ulvenhout 89.800