Rottepolderplein

Knooppunt Rottepolderplein
Kruisende wegen
Type rotonde-flyover

Opengesteld 1974
Het knooppunt Rottepolderplein is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als rotonde met twee doorgaande fly-overs. Het knooppunt ligt ten oosten van Haarlem in de provincie Noord-Holland. Onder het knooppunt valt feitelijk ook de aansluiting Haarlem-Zuid, vroeger de A205. Deze is uitgevoerd als een half-stackknooppunt. Bij het knooppunt Rottepolderplein kruist de A9 de A200 en N205.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar de Rottepolder die ten zuidwesten van het knooppunt ligt. Tot 1923 stond hier ook een molen die de Rottepolder werd genoemd.

Inrichting
Het hoofdknooppunt bestaat uit een rotonde voor de afslaande bewegingen waarbij de A200 over het onderste niveau gaat en de A9 met een fly-over over het hoogste niveau. Alle afslaande bewegingen gaan via de rotonde, met uitzondering van de route vanaf Schiphol richting Zwanenburg, dat via een bypass gaat. De rotonde is met verkeerslichten geregeld. Direct ten zuiden van het knooppunt steekt de A9 de Ringvaart over, terwijl direct ten noorden van het knooppunt de spoorlijn Haarlem – Amsterdam onder de A9 door gaat. Zowel de A9 als A200 tellen 2×2 rijstroken. Dit knooppunt ligt circa 4 meter boven zeeniveau.

Het zuidelijke knooppunt is feitelijk de afslag Haarlem-Zuid, waar de A9 de hoofdrichting is. Hier slaat de N205 af, voorheen bewegwijzerd als A205, en administratief nog zo beschouwd omdat de feitelijke N205 direct ten westen van het knooppunt afslaat naar Hoofddorp en dus niet tot de A9 loopt. Dit stukje A205 telt 3 rijbanen en in totaal 8 rijstroken over korte afstand. De A9 verbreed van 2×2 naar 2×5 rijstroken tot het knooppunt Raasdorp. In het verlengde van de A9 ligt de Polderbaan van de luchthaven Schiphol. Dit knooppunt ligt circa 0 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
De A200 stond vroeger bekend als de rijksweg 5, die op 15 mei 1966 ter plaatse van het Rottepolderplein werd omgebouwd tot 2×2 autosnelweg. Op 15 november 1971 werd de snelweg opengesteld vanaf Haarlem tot Halfweg.

Voor wat betreft de A9 werd in 1958 een tracĂ©besluit genomen om de snelweg aan te leggen vanaf de Velsertunnel tot de Schipholweg. In 1960 werd begonnen met de werkzaamheden, die echter in 1963 werden stilgelegd vanwege geldgebrek. Op 8 augustus 1967 opende het andere deel van de A9 met 2×2 rijstroken tussen het knooppunt Badhoevedorp en de Schipholweg, dat rechtstreeks aansloot op het door Rijkswaterstaat verdubbelde en tot autosnelweg omgebouwde wegvak Schipholweg – Haarlem-Zuid.

Een van de varianten voor het ontwerp van het Rottepolderplein, 1957. Tekening: Rijkswaterstaat.In de voorbereiding voor de aanleg van de noordelijke tak van het knooppunt werden varianten voorgesteld met een klaverblad en een Cheratte-oplossing (zie afbeelding), maar deze zijn nooit uitgevoerd. Een probleem hierbij was het krappe ruimtebeslag voor een knooppunt tussen de spoorlijn Haarlem – Amsterdam en de overbrugging van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Voor een goede aansluiting met de huidige A200 diende daarvoor een aanzienlijk hoogteverschil overbrugd te worden tussen beide autosnelwegen. Met name bij toepassing van een klaverblad zouden de verbindingsbogen met krappe boogstralen en forse hellingen voor problemen zorgen. Uiteindelijk werd dan ook voor een oplossing gekozen waarbij de doorgaande relatie van de A200 op maaiveldniveau bleef en op niveau +1 een verkeersplein zou worden aangelegd voor alle andere relaties. Immer vanwege geldgebrek werd voor de doorgaande verbinding van de A9 nog niet voorzien in een gepaste oplossing. Wel zou het knooppunt worden voorbereid op een doorgaande A9 door de ruimte hiervoor te reserveren en de pijlers voor het A9-viaduct op niveau +2 reeds aan te leggen.

Uiteindelijk werd in 1971 begonnen met de bouw van het eigenlijke Rottepolderplein, dat op 11 januari 1974 werd opengesteld met de oplevering van het verkeersplein op niveau +1, samen met de A9 vanaf het knooppunt tot de Velsertunnel, en de verbinding met het zuidelijke deel van de A9 en het zuidelijke knooppunt. Met de bouw van het doorgaande A9-viaduct werd in 1980 begonnen. Wanneer dit viaduct exact is opgeleverd is niet bekend, maar zal ergens in de jaren ’80 geweest zijn. Daarmee ging de relatie Velsen – Amstelveen niet meer over het met dagelijkse files geplaagde verkeersplein.

Op 8 november 2003 is het deel tussen het knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid verbreed naar 2×5 rijstroken door weefvakken toe te passen. Dit viel samen met de opening van de A5.

Toekomst
Tussen 2010 en april 2011 worden spitsstroken aangelegd vanaf het knooppunt Velsen tot aan het knooppunt Badhoevedorp. Deze spitsstroken moeten de files op de korte termijn verminderen. Voor de langere termijn zijn nog geen concrete plannen om de A9 te verbreden.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
knooppunt Raasdorp Haarlem-Zuid 110.400
Haarlem-Zuid knooppunt Rottepolderplein 122.000
knooppunt Rottepolderplein knooppunt Velsen 82.000
Halfweg knooppunt Rottepolderplein 40.000
knooppunt Rottepolderplein Haarlem-Centrum 51.000
knooppunt Rottepolderplein aansluiting N205 40.000
Aansluiting A205 Haarlem-Zuid 41.439