Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd
Kruisende wegen
Type klaverturbine

Opengesteld 1986
Het knooppunt Rijnsweerd is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverturbine. Het knooppunt is gelegen aan de oostkant van de stad Utrecht in de provincie Utrecht en hier kruisen de A27 en A28.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar de Utrechtse wijk Rijnsweerd, dat ten westen van het knooppunt ligt aan beide zijden van de A28. Een waard (ook wel weerd) is een oude naam voor een vlak land in een rivierengebied, in dit geval van de Kromme Rijn, die even ten zuiden van het knooppunt stroomt.

Inrichting
Het knooppunt is uitgevoerd als klaverturbine, een mix tussen een klaverblad en turbineknooppunt. Alleen de boog vanaf Amersfoort naar Breda is uitgevoerd als turbine, de overige lussen zijn klaverlussen. De A27 gaat hier over de A28 heen. Ten oosten van het knooppunt ligt een vlechtwerk, vanwege de korte parallelstructuur rond de aansluiting De Uithof. De A27 kent rangeerbanen, evenals de A28. Vaak wordt gedacht dat het knoopunt het beginpunt van de A28 is, maar dit is onjuist, de A28 begint net ten westen van het knooppunt op de Waterlinieweg. Zowel de A27 en A28 kennen op het knooppunt 2×2 doorgaande rijstroken, maar de A27 telt ten noorden van het knooppunt 2×3 en ten zuiden ervan 2×4 rijstroken. Het knooppunt ligt circa 3 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
De geschiedenis van het knooppunt Rijnsweerd gaat wat minder ver terug dan dat van andere knooppunten rond Utrecht, namelijk tot de jaren 70. Op 20 december 1974 opende de A27 tussen wat nu het knooppunt Rijnsweerd is en de Veemarkt. Op die dag opende ook het stukje A28 vanaf de Waterlinieweg tot aan de A27. Sprake van een echt knooppunt was er destijds nog niet. Op 30 oktober 1985 opende de rijksweg 28 met één rijbaan tussen het knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder. Op 29 oktober 1986 volgde de tweede rijbaan, en op diezelfde dag opende ook na veel vertraging de A27 tussen het knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd en was er sprake van een echt knooppunt, in zijn huidige vorm. Op die dag opende ook de laatste ontbrekende schakel van de A28 tussen Den Dolder en Amersfoort-Zuid.

Later zijn er kleine aanpassingen aan het knooppunt doorgevoerd. In 1996 werd de A27 ten noorden van het knooppunt verbreed naar 2×3 rijstroken en op 2 januari 1996 opende de eerste spitsstrook van Nederland tussen Den Dolder en De Uithof, aansluitend op het knooppunt. Voor 2005 (exacte datum onbekend) is een kleine aanpassing doorgevoerd aan de rangeerbaan vanaf Lunetten richting de lus naar Utrecht. Voorheen moest het verkeer vanuit het zuiden naar de Waterlinieweg via de tweestrooks uitvoegstrook richting Amersfoort, om dan de rangeerbaan op te gaan. Deze stromen zijn ontward door het verkeer richting de Waterlinieweg pas later te laten uitvoegen, en zodoende ervoor te zorgen dat dit verkeer niet in een eventuele file richting Amersfoort hoeft te staan.

Toekomst
Vanaf het knooppunt Lunetten tot het knooppunt Rijnsweerd liggen momenteel 4 rijstroken per richting, waarvan er 2 doorgaand zijn en 2 afslaan naar de A28 en A12. Het weven en het hoge verkeersaanbod zorgen voor veel files, op weinig plekken in Nederland worden dermate hoge intensiteiten op slechts 2×4 rijstroken gemeten. Er komt richting noorden een extra rijstrook op de hoofdrijbaan, en een extra rijstrook vanaf de A12 naar de A28 richting Amersfoort. In totaal krijgt de rijbaan richting noorden dus 6 rijstroken. In 2006 is hiervoor de startnotitie ter inzage gelegd, en in het tweede kwartaal van 2010 volgde het ontwerp-tracébesluit en de MER. In het derde kwartaal van 2010 ligt het tracébesluit ter inzage, waarna de werkzaamheden vanaf eind 2010 tot 2011 worden uitgevoerd.

De A28 heeft tussen Utrecht en Amersfoort slechts 2×2 rijstroken, waar bijzonder veel files voorkomen. Rijkswaterstaat is voornemens om tijdens het groot onderhoud tussen 2011 en 2012 de snelweg te verbreden naar 2×3 rijstroken. Eind 2008 heeft hiervoor de startnotitie ter inzage gelegen en eind 2010 moet het ontwerp-wegaanpassingsbesluit gepubliceerd worden. In de eerste helft van 2011 moet dan het wegaanpassingsbesluit zelf volgen, waarna de verbrede weg in 2012 met 2×3 rijstroken opengesteld moet worden.

Tevens zijn er plannen om de A27 ten noorden van Utrecht te verbreden naar 2×3 of 2×4 rijstroken, maar het wegvak tussen knooppunt Lunetten en Utrecht-Noord valt hier niet onder.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A27 knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd: 194.500
A27 knooppunt Rijnsweerd – Utrecht-Veemarkt: 131.300
A28 Utrecht – knooppunt Rijnsweerd: 37.100
A28 knooppunt Rijnsweerd – De Uithof: 118.600