Oudenrijn

Knooppunt Oudenrijn
Kruisende wegen
Type klaverturbine

Opengesteld 1939
Het knooppunt Oudenrijn is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverturbine. Het knooppunt is gelegen bij de stad Utrecht in de provincie Utrecht en is één van de belangrijkste knooppunten van Nederland. Hier kruisen de A2 en A12.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar de voormalige buurtschap Oudenrijn, thans een bedrijventerrein in Utrecht. Vroeger bestond hier ook de gemeente Oudenrijn tot 1954. Het is vernoemd naar de Oude Rijn, thans de Leidse Rijn.

Inrichting
Het knooppunt Oudenrijn vanuit het oosten.Het knooppunt is uitgevoerd als klaverturbine, waarbij de drukste afslaande relaties met verbindingsbogen zijn uitgevoerd, en de rustigere met klaverlussen. Ten noorden en oosten van het knooppunt ligt een vlechtwerk vanwege de parallelstructuur van de A2 richting Amsterdam en de A12 richting Arnhem. Het knooppunt heeft een hoge capaciteit, evenals de aansluitende wegvakken. Ten westen van het knooppunt telt de A12 6+5 rijstroken, ten oosten ervan 2+3+3+2 rijstroken. De A2 naar het zuiden telt 2×4 rijstroken, naar het noorden 2+3+3+2 rijstroken. De aansluiting Utrecht-Centrum is deels in het knooppunt verwerkt, vanuit het zuiden. Naast het knooppunt staat het kantorenpark Oudenrijn, naar het zuidoosten ligt de voorstad Nieuwegein, naar het noordwesten de VINEX-wijk Leidsche Rijn van Utrecht. Alleen naar het zuidwesten is het gebied onbebouwd.

Geschiedenis
De geschiedenis van het knooppunt gaat terug tot in de jaren 30. In het rijkswegenplan was Oudenrijn voorzien als het knooppunt van de rijkswegen 2, 12 en 26. Daartoe had men een klaverbladoplossing uitgewerkt, maar deze werd te kostbaar bevonden. Voorlopig werd een verkeersplein voldoende geacht. Het verkeersplein werd direct onderdeel van de in mei 1938 opengestelde, toen nog enkelbaans rw2/rw26 van Hooggelegen tot aan de Lekbrug bij Vianen. In mei 1938 werd rijksweg 2 tussen het knooppunt en Hooggelegen verbreed naar 2×2 rijstroken. Op 25 november 1939 werd de A12 opengesteld met 2×2 rijstroken tussen Woerden en knooppunt Oudenrijn. Vanaf dat moment was er sprake van een knooppunt, uitgevoerd als 2-strooks rotonde. In 1941 werd het knooppunt verlicht en in 1942 werd de A12 met 2×2 rijstroken opengesteld tussen het knooppunt Oudenrijn en verkeersplein Laagraven. In 1948 werd de tweede rijbaan tussen het knooppunt en de Lekbrug bij Vreeswijk opengesteld. In dat jaar werd ook een tankstation opengesteld op de rotonde, eind 1953 volgde een tweede. In 1959 werd de rotonde Oudenrijn voorzien van een derde rijstrook en in 1960 werden verkeerslichten in gebruik genomen om de filevorming op de rotonde tegen te gaan. Halverwege de jaren ’60 werd gestart met de ombouw van de rotonde tot klaverblad. Daartoe werden eerst de buitenste verbindingswegen van het klaverblad aangelegd en met elkaar verbonden; dit had de vorm van een vooroorlogse stuiver (vierkant met afgeronde hoeken). De stuiver werd in 1967 in gebruik genomen. Een een jaar later, op 13 november 1968, was de ombouw tot klaverblad voltooid, waarmee het knooppunt vanaf dit moment ongelijkvloers was.

In het jaar 1976 werd de A2 tussen het knooppunt Holendrecht en knooppunt Oudenrijn verbreed naar 2×3 rijstroken en in 1989 werd de A2 ten zuiden van het knooppunt verbreed naar 4+3 rijstroken. In 1977 opende de parallelstructuur tussen Oudenrijn en het knooppunt Lunetten. In 1993 werd gestart om het knooppunt Oudenrijn om te bouwen naar zijn huidige vorm als klaverturbine. Dit project werd op 29 juni 1996 opengesteld, waarmee de capaciteit van het knooppunt flink toenam. In 2005 is de maximumsnelheid op de A12 ten oosten van het knooppunt verlaagd naar 100 km/uur op de hoofdrijbaan en 80 km/uur op de parallelrijbaan. In 2009 is de A12 ten westen van het knooppunt tot aan de aansluiting De Meern verbreed. Richting oosten liggen hier nu 6 rijstroken naast elkaar, de breedste rijbaan van Nederland.

Toekomst
De A2 wordt tot 2011 door Rijkswaterstaat verbreed naar 10 rijstroken. Tussen knooppunt Oudenrijn en Maarssen komt een parallelsysteem van 2+3+3+2 rijstroken, inclusief een nieuwe landtunnel Leidsche Rijn even ten noorden van het knooppunt. Eind 2010 moeten de 10 rijstroken in gebruik worden genome

Tevens wordt de A2 ten zuiden van het knooppunt verbreed naar 2×4 rijstroken tot aan het knooppunt Everdingen. In de zomer van 2010 lag hiervoor het ontwerp-tracébesluit ter inzage, waarna eind 2010 de werkzaamheden moeten beginnen, die eind 2011 voltooid moeten zijn.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A2 Utrecht-Centrum – knooppunt Oudenrijn: 186.100
A2 knooppunt Oudenrijn – Nieuwegein: 144.400
A12 De Meern – knooppunt Oudenrijn: 179.900
A12 knooppunt Oudenrijn – Nieuwegein: 213.600