Oud-Dijk

Knooppunt Oud-Dijk
Kruisende wegen
Type Onvolledig trompet

Opengesteld 1974
Het knooppunt Oud-Dijk is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als onvolledig trompetknooppunt. Hier kruisen de A12 en A18, vlakbij Didam in de provincie Gelderland.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het buurtschap Oud-Dijk, dat ruim 1 kilometer ten noorden van het knooppunt ligt. Iets verder weg ligt Babberich, de dichtstbijzijnde grotere kern is Didam.

Inrichting
Het knooppunt Oud-Dijk vanuit het westen.Het knooppunt is een onvolledig trompetknooppunt, waarbij de A12 van Arnhem naar Oberhausen de doorgaande richting is, en de A18 naar Doetinchem hiervan afsplitst. Men kan alleen van Arnhem naar Doetinchem en vice versa. Voor de relatie Doetinchem – Oberhausen dient men de aansluiting Didam op de A18 te gebruiken, en vervolgens via de N335 en N812 naar de aansluiting Beek de A12 op te gaan. Deze aansluitingen zijn ongeregeld, men hoeft niet voor verkeerslichten te wachten. De A12 telt 2×2 rijstroken, evenals de A18. Richting Doetinchem is één rijstrook beschikbaar, richting Arnhem twee, afhankelijk van de gekozen dynamische rijstrookmarkering. Er is verkeerssignalering op het knooppunt aanwezig. Het knooppunt ligt 1.200 meter van de grens met Duitsland. Meer dan de helft van het verkeer op de A12 ten westen van het knooppunt is afkomstig van de A18. De relatie Arnhem – Doetinchem is hiermee net iets belangrijker dan Arnhem – Oberhausen op het knooppunt.

Geschiedenis
De aanleg van de A12 gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, toen tijdens de Duitse bezetting een begin werd gemaakt met de aanleg van de aardenbanen. Bij de stillegging van alle infrastructuurprojecten in Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden in 1943 was 90% van de aardenbanen voltooid. Na de tweede wereldoorlog was de aanleg van de A12 niet direct een prioriteit. Op 18 april 1961 opende de eerste rijbaan van de rijksweg 12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grensovergang, destijds bekend als Bergh Autoweg. Een jaar later, op 12 april 1962 opende de tweede rijbaan tussen Zevenaar en de Duitse grens. Het knooppunt ontstond doordat op 27 november 1974 de A18 werd opengesteld tussen knooppunt Oud-Dijk en Doetinchem.

Oorspronkelijk was het voorzien om van de A15 een doorgaande route te maken vanuit Nijmegen naar Enschede. De A18 heet administratief dan ook de rijksweg 15. De A18 moest rechtstreeks op de A15 aansluiten bij het knooppunt Oud-Dijk. Daarvoor was destijds een turbine-knooppunt ontworpen. De locatie van het enige viaduct dat in 1974 in het knooppunt is gerealiseerd, is afgestemd op die van de semi-directe-turbine-verbindingsweg van Arnhem naar Doetinchem, die echter een ruimer profiel moest hebben. Vandaar dat de boogstraal van de huidige verbindingsweg en die van het viaduct niet naadloos op elkaar aansluiten. Voor de rest is gegeven de bestedingenproblematiek van begin jaren ’70 gekozen voor een zo minimaal mogelijke aanleg, vergelijkbaar met de situatie bij de knooppunten Holendrecht en Muiderberg in dezelfde periode.

Toekomst
Er zijn geen concrete plannen om de A12 of A18 aan te passen, evenals een eventuele vervollediging van het knooppunt. Momenteel voorzien plannen voor de doortrekking van de A15 vanuit Nijmegen geen directe aansluiting op knooppunt Oud-Dijk, maar een westelijker punt tussen Duiven en Zevenaar.

Er komt frequent filevorming voor het knooppunt voor, vanwege het invoegen op de A12. Daarnaast slaan files op de A12 voor Arnhem snel terug richting het knooppunt, omdat vanaf Zevenaar al intensiteiten van meer dan 80.000 voertuigen per etmaal op 2×2 rijstroken worden gemeten. Tijdens Duitse feestdagen en vakantieuittochten staan er vaak files die al in Duitsland beginnen.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A12 Zevenaar – knooppunt Oud-Dijk: 66.700
A12 knooppunt Oud-Dijk – Beek: 31.400
A18 knooppunt Oud-Dijk – Didam: 35.400