Muiderberg

Knooppunt Muiderberg
Kruisende wegen
Type trompet

Opengesteld 1977
Het knooppunt Muiderberg is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als trompetknooppunt. Het knooppunt ligt ten zuiden van Almere in de provincie Noord-Holland. Hier begint de A6 aan de A1.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het dorp Muiderberg dat 1 kilometer ten noorden van het knooppunt is. Muiderberg is een duidelijke verheffing in het landschap, dat enkele meters hoger ligt dan de omgeving.

Inrichting
Het knooppunt is uitgevoerd als een standaard trompetknooppunt, echter met een extra rijbaan om toegang te geven tot de wisselstrook die tot aan het knooppunt Diemen loopt. Op het knooppunt gaat de A1 over het onderste niveau en telt 2×2 doorgaande rijstroken, met 2×3 aansluitende wegvakken. De A6 van en naar Amsterdam telt eveneens verbindingswegen met 2×2 rijstroken, met 2×3 ten noorden van het knooppunt. De wisselstrook is enkelbaans. Door het westelijk deel van het knooppunt loopt de spoorlijn Amsterdam – Lelystad via een fly-over die schuin over de weg loopt. Circa 600 meter ten zuidoosten van het knooppunt ligt het Naardermeer. Parallel aan de A1 loopt de Naarder- en Muidertrekvaart.

Geschiedenis
In 1954 werd begonnen met de aanleg van de A1, waarna op 26 juli 1955 de eerste rijbaan vanaf Hakkelaarsbrug (bij het huidige knooppunt) tot Naarden-West opengesteld kon worden. Op 30 november 1957 volgde de eerste rijbaan tot aan Muiden. Op 1 juni 1958 opende de tweede rijbaan en was de A1 een feit tussen Muiderslot en Naarden-West. In het kader van de aanleg van rijksweg 6 was een bijzonder Vlinderdas-knooppunt voorzien voor knooppunt Muiderberg. Omdat het wegvak tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Muiderberg voorlopig nog niet zou worden aangelegd, en er bezuinigd moest worden, werd het knooppunt bij aanleg zo minimaal mogelijk aangelegd. Volstaan werd met één van de twee kunstwerken voor de hoofdrijbanen van de A6, waarop provisorisch een trompetaansluiting op de A1 werd gerealiseerd.

Oorspronkelijk ontwerp knooppunt Muiderberg. Tekening RijkswaterstaatOp 22 december 1968 opende het eerste deel van de A6 tot aan Muiderzand. Op 4 september 1972 opende de A1 westwaarts tot aan het knooppunt Diemen. Op 26 oktober 1977 was het knooppunt Muiderberg in alle richtingen opengesteld. In 1985 is de verbindingsweg vanaf Almere richting Amsterdam naar 2 rijstroken verbreed. Op 27 oktober 1993 opende de wisselstrook en werd de A6 verbreed naar 2×3 rijstroken tussen het knooppunt Muiderberg en Almere-Stad-West. Op 26 september 1994 werd de carpoolwisselstrook opengesteld voor alle verkeer, waarmee de carpoolfunctie kwam te vervallen.

Toekomst
De wisselstrook tussen het knooppunt Muiderberg en het knooppunt Diemen wordt tot 2011 verbreed naar twee rijstroken. Tevens komt een spitsstrook tussen Muiderslot en Almere-Stad-West, zodat 4 rijstroken richting Almere beschikbaar zijn in de spits.

Dit zijn echter korte-termijnsmaatregelen. In het kader van de planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) worden procedures doorlopen om de A1 en A6 drastisch te verbreden. Omdat in 2008 een verlenging van de A6 tot aan het knooppunt Holendrecht niet door ging, moeten de bestaande snelwegen verbreed worden om de bevolkingsgroei van Almere op te vangen. De A1 wordt tussen het knooppunt Diemen en het knooppunt Muiderberg verbreed naar 2×5 rijstroken plus twee wisselstroken, zodat in de spits 7 rijstroken beschikbaar zijn in de spitsrichting. De A6 wordt tussen het knooppunt Muiderberg en Almere verbreed naar 2×4 rijstroken plus twee wisselstroken, zodat op de A6 in de spitsrichting 6 rijstroken beschikbaar zijn. Begin 2010 is het ontwerp-tracébesluit ter inzage gelegd, waarna de uitvoering tussen 2011 en 2017 moet plaatsvinden. De verwachte intensiteit op de A1 in 2020 is 310.000 voertuigen per etmaal.

Het knooppunt Muiderberg wordt in deze plannen aangepast. Verkeer vanaf Amsterdam voegt in de toekomst met 3 rijstroken links uit, terwijl de A1 met 3 rijstroken richting Amersfoort gaat. In de andere richting voegen 3 rijstroken vanuit Almere rechts in naast de 3 rijstroken uit Amersfoort. Op het knooppunt komen dus 2×3 rijstroken voor de rechtdoorrichting van de A1. Daarnaast is er een wisselstrook die vanuit Amsterdam richting Almere, of vanuit Amersfoort richting Amsterdam gebruikt kan worden. Daarnaast ligt naast de A6-A1 aan de noordkant een tweestrooks busstrook. Ten westen van het knooppunt liggen dan in totaal 16 rijstroken.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
Muiderslot knooppunt Muiderberg 189.800
knooppunt Muiderberg Naarden 113.800
knooppunt Muiderberg Muiderberg 96.700