Lunetten

Knooppunt Lunetten
Kruisende wegen
Type klaverturbine

Opengesteld 1981
Het knooppunt Lunetten is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverturbine. Het knooppunt is gelegen in de stad Utrecht, in de provincie Utrecht. Hier kruist de A12 de A27.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt Lunetten is vernoemd naar de Utrechtse wijk Lunetten, dat op zijn beurt weer vernoemd is naar de Lunetten op de Houtense Vlakte, een vestingwerk onderdeel van de Hollandse waterlinie, welke langs de Waterlinieweg zijn gelegen.

Inrichting
Het knooppunt Lunetten vanuit het oosten.Het knooppunt is uitgevoerd als een mix van een klaverblad en turbineknooppunt, een klaverturbine dus. Het is enigszins vergelijkbaar met het nabijgelegen knooppunt Oudenrijn, doch minder uitgebreid. Drie van de vier interne verbindingen zijn klaverlussen, alleen de boog vanaf Gouda naar Hilversum is een directe verbindingsboog. Aan de westkant van het knooppunt zit een vlechtwerk om het lokale van het doorgaande verkeer te scheiden vanwege de parallelstructuur van de A12 langs de zuidkant van Utrecht. De A12 gaat over de A27 heen, waarbij de A12 ten westen van het knooppunt 2+3+3+2 rijstroken telt en ten oosten ervan 2×3 rijstroken. De A27 telt ten zuiden van het knooppunt 3+2 rijstroken plus een spitsstrook richting noorden. Ten noorden van het knooppunt liggen 2×4 rijstroken, bestaande uit weefvakken naar knooppunt Rijnsweerd. Het knooppunt ligt circa 3 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
De geschiedenis van het knooppunt en de aansluitende wegvakken is divers en lang. Reeds in 1939 werd begonnen met de voorbereiding van de A12 toen tussen Utrecht en Maarsbergen grondaankopen werden gedaan. In 1941 werd begonnen met de aardenbaan tussen Houten en Bunnik, waarover de A12 moest gaan lopen. In februari 1944 werd de eerste rijbaan opengesteld tussen Houten en Bunnik. Omstreeks 1955 werd de tweede rijbaan opengesteld, en was er sprake van een autosnelweg. In 1968 werd begonnen met de bouw van het knooppunt Lunetten. Het duurde echter nog tot 24 juni 1981 voordat de A27 werd opengesteld tussen Lexmond en het knooppunt Lunetten, zodat er vanaf dat moment sprake was van een knooppunt tussen twee autosnelwegen. De aanleg van de A27 ten oosten van Utrecht had nogal wat voeten in de aarde, en er was veel protest tegen de aanleg van de verdiepte snelweg door Amelisweerd. Uiteindelijk werd de A27 hier op 29 oktober 1986 opengesteld. In dat jaar kreeg het knooppunt Lunetten ook zijn huidige vorm.

In de tijd tussen 1981 en 1986, toen de A27 vanaf Vianen reeds in gebruik was, maar de "bak Amelisweerd" nog niet, was er een tijdelijke verbindingsweg in het knooppunt. Daarbij voerde de hoofdrijbaan vanaf de A27 met een scherpe boog naar links, onder het viaduct van de rangeerbaan door om op de hoofdrijbaan van de A12 richting Den Haag uit te komen. Deze situatie is met de openstelling van de "bak Amelisweerd" verdwenen.

Omstreeks 1995 is de A12 tussen knooppunt Lunetten en Bunnik verbreed naar 2×3 rijstroken, met een aanwezige verharding voor 2×4 rijstroken. Op 16 juli 1997 werd de spitsstrook tussen Houten en knooppunt Lunetten opengesteld voor het verkeer. In 2005 is de maximumsnelheid op de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Lunetten verlaagd naar 80 en 100 km/uur op respectievelijk de parallelbanen en hoofdrijbaan. Hier is ook een trajectcontrole toegepast.

Toekomst
Er zijn nogal wat aanpassingen gepland aan de aansluitende wegvakken van het knooppunt Lunetten. Rijkswaterstaat heeft plannen om de A12 ten oosten van het knooppunt en de A27 ten noorden en zuiden van het knooppunt te verbreden.

Tussen het knooppunt Lunetten en Bunnik zal de snelweg naar 2×4 rijstroken verbreed worden. Dit zal gebeuren op de bestaande verharding, die reeds voorbereid is op 2×4 rijstroken. Vanaf Bunnik naar Driebergen komen 2×3 rijstroken met spitsstroken. Reeds in 1997 is hiervoor de startnotitie gepubliceerd, waarna in 2000 de trajectnota en MER ter inzage zijn gelegd. In 2010 is het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk verklaard, waarna de verbreding eind 2010 moet beginnen en in 2013 voltooid moet zijn.

Vanaf het knooppunt Lunetten tot het knooppunt Rijnsweerd liggen momenteel 4 rijstroken per richting, waarvan er 2 doorgaand zijn en 2 afslaan naar de A28 en A12. Het weven en het hoge verkeersaanbod zorgen voor veel files, op weinig plekken in Nederland worden dermate hoge intensiteiten op slechts 2×4 rijstroken gemeten. Er komt richting noorden een extra rijstrook op de hoofdrijbaan, en een extra rijstrook vanaf de A12 naar de A28 richting Amersfoort. In totaal krijgt de rijbaan richting noorden dus 6 rijstroken. In 2006 is hiervoor de startnotitie ter inzage gelegd, en in het tweede kwartaal van 2010 volgde het ontwerp-tracébesluit en de MER. In het derde kwartaal van 2010 ligt het tracébesluit ter inzage, waarna de werkzaamheden vanaf eind 2010 tot 2011 worden uitgevoerd.

Als korte-termijnmaatregel wordt de A27 tussen het knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten aangepast. Hierbij komt er een spitsstrook tussen Hagestein en Houten en wordt de bestaande spitsstrook tussen Houten en knooppunt Lunetten vervangen door een dubbele weefstrook. In 2005 is hiervoor de startnotitie gepubliceerd en begin 2010 volgde het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en de MER. Eind 2010 werd het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk waarna in februari 2011 de extra rijstroken zijn opengesteld.

Op langere termijn moeten de provisorische maatregelen tussen Everdingen en Lunetten structureel aangepakt worden. Hiervoor loopt de planstudie tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Lunetten. Er zijn een aantal inrichtingsvarianten. In 2010 wordt besloten over het alternatief waarna in 2013 de uitvoering begint, die in 2018 afgerond moet zijn. Omdat het om een nogal groot project gaat, is nog onduidelijk welke deeltrajecten als eerste opgeleverd zullen worden.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A12 Hoograven – knooppunt Lunetten: 204.400
A12 knooppunt Lunetten – Bunnik: 109.800
A27 Houten – knooppunt Lunetten: 115.200
A27 knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd: 194.500