Leenderheide

Knooppunt Leenderheide
Kruisende wegen
Type rotonde-splitsing

Opengesteld 1963
Het knooppunt Leenderheide is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als een verkeersplein met fly-overs. Het knooppunt ligt aan de zuidkant van Eindhoven, waar de A2 en A67 splitsen.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het natuurgebied de Leenderheide, wat zijn naam ontleend van het dorp Leende, wat 7 kilometer ten zuiden van het knooppunt ligt. Dichterbij ligt Aalst en de stad Eindhoven.

Inrichting
Het knooppunt is uitgevoerd als een verkeersplein, dat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het knooppunt Velperbroek. Het knooppunt Leenderheide heeft echter meerdere fly-overs en bypasses, zodat alleen afslaand verkeer van en naar de parallelstructuur van de Randweg Eindhoven en vanaf Weert richting Venlo via het verkeersplein hoeft. Het doorgaande verkeer op zowel de A2 als A67 hoeven niet over het verkeersplein. Het verkeersplein telt 4 tot 5 rijstroken, de A2/N2 naar het westen telt 2+3+3+2 rijstroken, de A67 en A2 naar het oosten en zuiden tellen 2×2 rijstroken. Vanuit het noorden komt de 2×2 Leenderweg. De omgeving van het knooppunt is bebost en het knooppunt ligt circa 20 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
De geschiedenis van het knooppunt Leenderheide gaat terug tot de jaren 60, maar reeds op 10 april 1952 werd de eerste rijbaan van de rijksweg 2 tussen Eindhoven en Leende opengesteld. In 1956 werd het tracébesluit genomen om de A67 aan te leggen over de volledige lengte van de Belgische naar Duitse grens. Het deel tussen Valkenswaard en Geldrop opende op 22 november 1963 voor het verkeer, waarbij Leenderheide nog een verkeersplein zonder fly-over was. Op 16 juli 1965 werd het wegvak van knooppunt Leenderheide naar Leende verbreed naar autosnelweg, en was de wegenstructuur rond het knooppunt voltooid. Uiteindelijk is ergens in de jaren 70 ook de fly-over van de A67 opengesteld.

In 1995 werd de eerste verbetering aan het verkeersplein doorgevoerd, toen een bypass vanaf het westen naar het zuiden werd opengesteld, zodat verkeer vanaf de Randweg Eindhoven richting Maastricht niet meer via het verkeersplein moet. Verkeer in de andere richting moest nog wel via het verkeersplein, wat regelmatige lange files veroorzaakte. In 2006 werd begonnen met de grootschalige ombouw van de Randweg Eindhoven, waarbij ook het knooppunt Leenderheide aangepast werd. Het verkeersplein bleef in principe bestaan, maar alleen het verkeer dat van de parallelbaan N2 gebruik maakt moet er nog overheen. Verkeer wat de A2 of A67 volgt kan middels fly-overs en bypasses het verkeersplein vermijden. Wel moet het verkeer Maastricht-Venlo v.v. nog over de rotonde, maar dit zijn twee van de minst belangrijke relaties op het knooppunt. De werkzaamheden werden in juni 2010 afgerond.

Toekomst
Rijkswaterstaat heeft tussen het knooppunt Leenderheide en de aansluiting Leende / Valkenswaard een derde rijstrook aangelegd richting zuiden, om zodoende terugslag van files op de A2 naar de Randweg Eindhoven te voorkomen. Dit project is vergelijkbaar met de derde rijstrook op de A58 tussen knooppunt Batadorp en Oirschot. In 2010 heeft het tracébesluit ter inzage gelegen, waarna eind augustus 2010 begonnen is met de werkzaamheden, welke in november 2010 afgerond zijn.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A2/A67 Waalre – knooppunt Leenderheide: 116.400
A2 knooppunt Leenderheide – Valkenswaard: 74.400
A67 knooppunt Leenderheide – Geldrop: 73.100