Lankhorst

Knooppunt Lankhorst
Kruisende wegen
Type Trompet

Opengesteld 1979
Het knooppunt Lankhorst is een knooppunt in Nederland, vlakbij Meppel. Hier kruist de A28 de A32, die hier begint. Het knooppunt ligt in de provincie Overijssel.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar een buurtschap zonder duidelijke kern, Lankhorst, ruim 2 kilometer ten noordoosten van het knooppunt. Alhoewel wel op kaarten aangegeven zijn er geen komborden of andere aanduidingen van het bestaan van Lankhorst te vinden. De plaatsen Meppel en Staphorst liggen beiden dichterbij.

Inrichting
Het knooppunt is een uitgerekt trompetknooppunt, die sterk in de noord-zuidrichting is uitgerekt door de nabijheid van de spoorlijn Zwolle – Meppel. Oorspronkelijk was het knooppunt slechts een afsplitsing van de A28 naar de A32 en was onvolledig. Tegenwoordig is het knooppunt volledig. De toerit vanaf de aansluiting Staphorst gaat hier in noordelijke richting over in de uitvoeger naar de A32. Andersom is dit niet het geval. Tussen knooppunt Lankhorst en de aansluiting Meppel-Zuid liggen aan beide zijden weefvakken. Richting zuiden gaat de linkerrijstrook over in de verbinding richting Hoogeveen, de rechterrijstrook en het weefvak worden dan de twee doorgaande rijstroken richting Zwolle. Vlak voor de invoeging naar de A28 gaat deze tweestrooksboog terug naar een enkelstrooks gedeelte.

Vanuit de richting Zwolle gaan 2 rijstroken naar de A32 en 2 naar de A28. De verbindingen vanaf Hoogeveen naar Meppel en vice versa verlopen via krappe bogen, waarbij de verbinding van Meppel naar Hoogeveen vrij ver naar het zuiden loopt. De aansluitende wegvakken van de A32 en A28 naar het oosten tellen allen 2×2 rijstroken, waarbij de A32 op een dijklichaam ligt in verband met de kruising van een kanaal even ten noorden van het knooppunt. De A28 ten zuiden van het knooppunt telt 4+3 rijstroken.

Geschiedenis
Knooppunt Lankhorst zonder NBA.
Knooppunt Lankhorst met NBA.Het deel bij knooppunt Lankhorst was het eerste deel van de A28 dat ten noorden van Zwolle werd gebouwd, op 23 mei 1969 opende de A28 en de A32 tussen de Lichtmis (aansluiting Nieuwleusen) en Meppel-Zuid. De A28 liep toen nog niet door richting Hoogeveen, dit opende pas op 25 januari 1979, zodat pas na 10 jaar sprake was van een knooppunt tussen twee snelwegen.

Oorspronkelijk was het knooppunt onvolledig, men kon alleen vanaf Zwolle richting Leeuwarden en vice versa, voor de relaties van en naar Hoogeveen vanaf de A32 moest het verkeer gebruik maken van de nabijgelegen (en kortere) N851. Op 7 juli 2008 begonnen de werkzaamheden om het knooppunt volledig te maken, waarbij de boog vanaf Zwolle richting Leeuwarden verplaatst moest worden om plaats te maken voor de lus vanaf Leeuwarden naar Hoogeveen. Een krappe boog werd gebouwd vanaf Hoogeveen naar Leeuwarden. Deze twee nieuwe verbindingen hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur. Op 10 september 2009 werd het knooppunt volledig opengesteld voor het verkeer.

In de herfst van 2009 werd op het knooppunt de nieuwe bewegwijzering autosnelwegen (NBA) toegepast. Met name de tapersituatie vanaf Zwolle richting Leeuwarden werd hierdoor een stuk duidelijker voor het verkeer.

Toekomst
Medio 2010 wordt gestart met de verbreding van de A28 tussen Zwolle-Noord en het knooppunt Lankhorst. De snelweg wordt hier verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken, wat naar verwachting met name de filedruk ’s ochtends bij de samenkomst vanaf de A32 en A28 zal verminderen. Tussen Staphorst en knooppunt Lankhorst komen in noordelijke richting 4 rijstroken, 2 naar de A28 en 2 naar de A32, zodat de taper komt te vervallen. Alle werkzaamheden moeten eind 2011 voltooid zijn, maar alle rijstroken zijn al op 10 december 2010 opengesteld richting noorden.

Verkeersintensiteiten
Intensiteiten 2006 in motorvoertuigen per etmaal (werkdag):

A28 Staphorst – Lankhorst: 80.000
A28 Lankhorst – De Wijk: 40.000
A32 Lankhorst – Meppel-Zuid: 40.000