Hoogeveen

Knooppunt Hoogeveen
Kruisende wegen
Type klaverblad

Opengesteld 1981
Het knooppunt Hoogeveen is een knooppunt in Nederland, vormgegeven als een klaverblad. Hier kruisen de A28, A37 en N48. Het knooppunt is gelegen bij Hoogeveen in de provincie Drenthe.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar de stad Hoogeveen dat direct ten noorden van het knooppunt ligt.

Inrichting
Het knooppunt is vormgegeven als een regulier klaverblad zonder rangeerbanen. Hier komt de A28 vanuit het westen en slaat af richting het noorden, terwijl de A37 oostwaarts begint. Vanuit het zuiden eindigt de N48 op het knooppunt. De nummers volgen niet de doorgaande rijrichtingen op het knooppunt, de A28 gaat over in de A37 en de N48 gaat over in de A28. De N48 gaat over de A28 heen. De directe omgeving van het knooppunt is bebost, maar woonwijken van Hoogeveen liggen direct naar het knooppunt. De ruimere omgeving bestaat uit weilanden. Het knooppunt ligt 14 meter boven zeeniveau. De A28 richting noorden blijft boven maaiveld in verband met de passage van de Hoogeveense Vaart en de Schutstraat. De A28 is ten noorden van het knooppunt begrensd op 100 km/uur, evenals de N48, die een autoweg is. De andere takken zijn begrensd op 120 km/uur.

De kunstwerken in het knooppunt Hoogeveen zijn voor wat betreft de N48 niet uitgevoerd op 2×2 autosnelwegbreedte met vluchtstroken, voor wat betreft de richting zuiden. Richting noorden zijn wel 2 rijstroken, weefstrook en vluchtstrook aanwezig.

Geschiedenis
De geschiedenis van knooppunt Hoogeveen gaat terug tot 1956. Op 26 april dat jaar besloot de provincie Drenthe tot aanleg van een drietal autowegen, te weten de P13 (nu A28 en N48), P14 (nu N375), P16 (nu A37) en P16a (nooit gerealiseerd). P16a zou de doortrekking moeten worden van P16, vanaf de geplande kruising met de P13 bij Hoogeveen naar de P14.

In 1960 werden deze plannen gewijzigd vanwege de omlegging van de Hoogeveense Vaart ten zuiden van Hoogeveen. Het tracé van de P16 werd daarvoor naar het zuiden verschoven. Op grond van nieuwe inzichten werd P16a geschrapt en in plaats daarvan P15 toegevoegd. Laatstgenoemde autoweg zou de rechtstreekse verbinding tussen Meppel en Hoogeveen moeten worden en aansluiten op de P13 en P16 bij Hoogeveen.

Met de bouw van de P16 werd in 1960 gestart en werd op 12 januari 1966 geopend. De P13 kwam in zijn geheel tot stand op 13 september 1966. De kruising van deze twee autowegen was uitgevoerd als halfklaverblad met de klaverlussen in de noordelijke kwadranten. De tak van de P15 naar Meppel liet nog op zich wachten. In 1967 werd door de provincie met de uitvoering van deze weg begonnen, maar bij de vaststelling van het Rijkswegenplan 1968 bleken de P13 en P15 hierin opgenomen te zijn als respectievelijk rijksweg 36 en rijksweg 37, die beide autosnelwegen zouden worden.

Hoewel al in 1969 werd begonnen met de uitbouw van de P13 naar autosnelweg door de Provinciale Waterstaat van Drenthe in opdracht van Rijkswaterstaat, werden de tracébesluiten tot ombouw van de P13 tot autosnelweg en de aanpassing van de plannen voor P15 als autosnelweg pas genomen op respectievelijk 4 mei en 30 maart 1971. Hierin was ook de ombouw van het bestaande halfklaverblad bij Hoogeveen tot volledig klaverblad opgenomen.

De snelweg opende uiteindelijk als A28 tussen De Wijk en knooppunt Hoogeveen op 1 maart 1976. In datzelfde jaar, op 1 december 1976 opende de A28 tussen Hoogeveen en Pesse. De oplevering van het klaverblad liet echter nog tot 15 januari 1981 op zich wachten. Hoewel de N37 bij Hoogeveen reeds in 1998 gereedkwam als autosnelweg, werd op 28 november 2001 de N37 officieel geopend als autosnelweg A37.

Doorgaand verkeer richting Assen en Groningen moet bij knooppunt Hoogeveen afslaan van de hoofdrijbaan van de A28, een zogenaamde TOTSO. Dit is een gevolg van de in 1976 ingevoerde wegnummering, die niet aansloot op de rijkswegennummering van het rijkswegenplan uit die tijd, en destijds voroziene verbindingen. Knooppunt Hoogeveen zou destijds het knooppunt zijn van de rijkswegen 36 Groningen – Almelo en 37 Meppel – Hoogeveen (- Emmen). Niet veel nadat het rijkswegenplan was vastgesteld werd besloten om de rijksweg 48 uit Arnhem en Deveter bij Hoogeveen aan te sluiten, in plaats van rijksweg 36 uit Almelo. Op 19 augustus 1968 is voor de aanleg van deze A48 ook een tracébesluit genomen. De plannen zijn echter nooit volledig uitgevoerd. Deze verbinding werd in 1994 overgedragen aan de provincies, en kreeg daarbij het nummer A348/N348. Het resterende rijksdeel, noodzakelijk voor de rijksverbinding Hoogeveen – Almelo, behield het nummer N48.

Toekomst
In 2011 legt rijkswaterstaat een rangeerbaan aan voor verkeer van Zwolle naar Groningen dat bij het knooppunt moet afslaan. Het knooppunt Hoogeveen is één van de weinige knooppunten in Nederland zonder parallelbaan.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A28 Zuidwolde – knooppunt Hoogeveen: 49.600
A28 knooppunt Hoogeveen – Hoogeveen: 48.300
A37 knooppunt Hoogeveen – Hoogeveen-Oost: 30.800
N48 Zuidwolde – knooppunt Hoogeveen: 16.300