Holsloot

Knooppunt Holsloot
Kruisende wegen
Type klaverblad

Opengesteld 2002
Het knooppunt Holsloot is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverblad. Het knooppunt ligt ten zuidwesten van Emmen in de provincie Drenthe. Hier kruist de A37 de N34.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het buurtschap Holsloot dat ten oosten van het knooppunt ligt aan de Verlengde Hoogeveense Vaart.

Inrichting
Het knooppunt is een standaard klaverblad zonder rangeerbanen. In- en uitvoegend verkeer komt direct op de hoofdrijbaan. De N34 gaat hier over de A37 heen. Alleen de A37 is een autosnelweg, die oost-west verloopt met 2×2 rijstroken. De N34 is een 1×2 autoweg vanuit Hardenberg en gaat ter hoogte van het knooppunt Holsloot over in een 2×2 autoweg tot aan Emmen. Door de zuidelijke helft van het knooppunt loopt een hoogspanningsleiding. De N34 gaat direct ten noorden van het knooppunt over de Verlengde Hoogeveense Vaart heen. De omgeving van het knooppunt is open, met weilanden. Het knooppunt ligt circa 13 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
In 1966 werd de provinciale autoweg van Hoogeveen naar Veenoord geopend. Bij de Holslootsbrug Holsloot kruiste deze nieuwe weg de oude rijksweg 34 van Coevorden naar Emmen. Op 22 december 1970 volgde de openstelling van het gedeelte Coevorden – Holsloot van de nieuwe vervangende rijksautoweg die ten westen van deze oude rijksweg was aangelegd. Deze autoweg vormt de zuidtak van wat nu bekend staat als knooppunt Holsloot.

De noordtak werd bijna een jaar later geopend. Op 30 november 1971 vond de openingsceremonie plaats voor de gehele nieuwe rijksweg 34 van Coevorden totaan het dorpje Klijndijk door toenmalig minister Drees, waarmee tevens de toenmalige Haarlemmermeeraansluiting op de plaats van het huidige klaverblad een feit werd.

De provinciale autoweg Hoogeveen – Veenoord werd enkele jaren later nog verlengd tot de huidige N853, welk wegvak geopend werd op 26 oktober 1978 als provinciale weg S13. Op 7 december 1984 was de gehele verlenging van de N37 van Holsloot totaan de Duitse grens gereed. Vanaf 1 januari 1985 kwam voortaan het beheer en onderhoud van de gehele N37 in handen van Rijkswaterstaat als rijksweg 37.

In 1994 werd een tracébesluit genomen om de N37 om te bouwen tot A37. Tegelijkertijd zou ook de N34 tussen Holsloot en Emmen omgebouwd worden tot 2×2 autoweg. In 2000 kwam de verdubbelde N34 gereed als autoweg en op 17 mei 2001 werd de A37 officieel geopend tussen Hoogeveen en Holsloot.

Op 28 november 2002 opende het knooppunt Holsloot als klaverblad. In 2005 begon men met de aanleg van de tweede rijbaan tussen het knooppunt Holsloot en de Duitse grens. Op 31 oktober 2007 opende de A37 tussen het knooppunt Holsloot en Schoonebeek.

Op 1 januari 2007 werd de N34 tussen De Punt en De Witte Paal over zijn gehele lengte overgedragen aan de provincies Drenthe en Overijssel. Sindsdien is knooppunt Holsloot één van de weinige plekken waar een autosnelweg aan een provinciale weg verknoopt als zijnde "knooppunt".

Toekomst
Er zijn in 2009 stemmen opgegaan om het gedeelte N34 tussen de Rondweg Coevorden en knooppunt Holsloot te verdubbelen. Mogelijk is hiervoor in de toekomst nog een verbreding van het centrale kunstwerk nodig, aangezien deze in zuidelijke richting slechts ruimte heeft voor één rijstrook en één weefstrook.

Midden 2010 zijn werkzaamheden afgerond om de N34 te verbreden naar een moderne stroomweg tussen het knooppunt Holsloot en Coevorden-Zuid. De rijbaan heeft hierbij een breedte gekregen van 8,90 meter.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
Oosterhesselen knooppunt Holsloot 22.700
knooppunt Holsloot Veenoord 13.000
Dalen knooppunt Holsloot 18.500
knooppunt Holsloot Erm 23.800