Grijsoord

Knooppunt Grijsoord
Kruisende wegen
Type Trompet

Opengesteld 1972
Het knooppunt Grijsoord is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als trompet. Hier voegt de A50 als noord-zuidroute in op de A12, een oost-westroute. Het is gelegen bij de stad Arnhem in de provincie Gelderland.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
De herkomst van de naam Grijsoord is niet geheel duidelijk. Mogelijk gaat het om een boerderij of bosgebied. De dichtstbijzijnde kernen zijn Wolfheze en Schaarsbergen. De stad Arnhem ligt op enkele kilometers afstand.

Inrichting
Het knooppunt Grijsoord vanuit het oosten.Knooppunt Grijsoord is een standaard trompetknooppunt. De A12 vormt de doorgaande oost-westverbinding, waar de A50 op invoegt. De A12 en A50 zijn dubbelgenummerd ten oosten van het knooppunt, tot aan knooppunt Waterberg. Opvallend is de ruimte tussen de rijbanen van de A50 aan het einde, mogelijk bedoeld als ooit geplande doortrekking naar het noorden. De A12 en A50 tellen beiden 2×2 rijstroken, behalve ten oosten van het knooppunt, waar 2×3 rijstroken liggen. In de toekomst zullen alle takken 2×3 rijstroken tellen.

Het knooppunt ligt op ongeveer 37 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
De aanleg van de A12 gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, waarbij in 1942 de grondwerkzaamheden tijdens de Duitse bezetting van start gingen. Toen alle infraprojecten in Duitsland en de door Duitsland bezette gebieden in 1943 stilgelegd werden, was in dat jaar 10% gereed. Na de Tweede Wereldoorlog werden de werkzaamheden niet direct hervat. Op 29 mei 1957 opende de A12 voor het verkeer tot aan Arnhem-Noord. Het duurde echter nog circa 15 jaar voordat er sprake was van een knooppunt tussen twee snelwegen. Reeds in 1962 werd een tracébesluit genomen om de A50 aan te leggen tussen Renkum en knooppunt Grijsoord, maar ging pas in 1969 in aanleg, terwijl de daadwerkelijke bouw van het knooppunt zelf in 1970 begon. Op 30 augustus 1972 werd het knooppunt uiteindelijk opengesteld voor het verkeer.[1] Omstreeks 1989 is de A12/A50 dubbelnummering verbreed naar 2×3 rijstroken.

De opmerkelijke brede rijbaanscheiding in het knooppunt, en opvallende verkaveling ten noorden van het knooppunt duiden op vroegere plannen om rijksweg 30 vanaf de A1 bij Kootwijk via ongeveer de route van de huidige N310 aan te sluiten op het knooppunt. Uiteindelijk is de geplande provinciale weg Barneveld-Ede als rijksweg A30 in bedrijf genomen, en zijn de plannen voor de A30 aansluitend op knooppunt Grijsoord verdwenen.

Toekomst
In 2010 is men begonnen om de A50 te verbreden tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord naar 2×3 rijstroken. Dit project moet in 2011 voltooid zijn. Tevens lopen er procedures om de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord te verbreden naar 2×3 rijstroken. In 2010 is hiervoor het ontwerp-tracébesluit genomen, waarna het tracébesluit in 2011 moet volgen en onherroepelijk moet worden in 2012. Tussen 2012 en 2014 zullen de werkzaamheden dan uitgevoerd worden. Hierbij wordt ook de verbindingsboog vanaf Eindhoven richting Utrecht verbreed naar 2 rijstroken.

Wanneer alle takken van knooppunt Grijsoord 2×3 tellen, ligt het voor de hand om het deel tussen Grijsoord en Waterberg te verbreden naar 2×4 rijstroken. Hiervoor zijn echter nog geen procedures opgestart, en zijn ook niet op korte termijn te verwachten.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A12 Oosterbeek – knooppunt Grijsoord: 82.000
A12 knooppunt Grijsoord – knooppunt Waterberg: 112.400
A50 Renkum – knooppunt Grijsoord: 83.000