Galder

Knooppunt Galder
Kruisende wegen
Type trompet

Opengesteld 1989
Het knooppunt Galder is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als trompetknooppunt. Het knooppunt ligt ten zuiden van Breda in de provincie Noord-Brabant, waar de A16 de A58 kruist.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het dorp Galder dat ruim 2 kilometer ten zuidoosten van het knooppunt ligt. Wat dichterbij liggen ook de Galderse Meren.

Inrichting
Het knooppunt is uitgevoerd als trompetknooppunt, waarbij de A16 de doorgaande richting is. De A58 komt met 2×2 rijstroken vanuit Tilburg en voegt dan noordwaarts op de A16 in tot aan het knooppunt Princeville. De A16 telt ten noorden van het knooppunt 2×3 en ten zuiden van het knooppunt 2×2 rijstroken. Op het knooppunt is de afslaande verbinding vanaf Tilburg naar Roosendaal en vice versa gestroomlijnd. Dwars door het knooppunt loopt de hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Antwerpen. Het knooppunt ligt circa 4 kilometer ten noorden van de Belgische grens, op 6 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Reeds in 1953 werd besloten om een nieuwe snelweg tussen Nederland en België aan te leggen. De A16 opende uiteindelijk op 30 december 1971 voor het verkeer tussen Breda-Princenhage (huidige knooppunt Princeville) en de Belgische grens bij Hazeldonk met 2×2 rijstroken. In 1968 werd een tracébesluit genomen om de A58 aan te leggen tussen het knooppunt Sint Annabosch en het knooppunt Galder, maar de werkzaamheden begonnen pas 18 jaar later, in 1986. Op 21 december 1989 werd de A58 opengesteld voor het verkeer en was er sprake van het knooppunt Galder. Op 14 maart 2004 is de A16 verbreed opengesteld tussen het knooppunt Princeville en knooppunt Galder met 2×3 rijstroken. Toen werd ook het knooppunt aangepast op de aanleg van de hogesnelheidslijn.

In de jaren ’60 en ’70 was gepland om de A58 vanaf het knooppunt Galder direct westwaarts door te trekken, zuidelijk van Roosendaal en Bergen op Zoom aansluitende bij Woensdrecht. Knooppunt Galder zou oorspronkelijk een regulier klaverblad worden, en in eerste instantie zou het wegvak tot aan de N263 bij Rijsbergen direct bij de aanleg worden meegenomen. Daar heeft men in de jaren ’80 om kostenredenen vanaf gezien.

De uiteindelijk noordelijker gerealiseerde A58 werd, met name rond Etten-Leur, ook pas laat opengesteld. Hierdoor is de A16 dubbelgenummerd met de A58.

Toekomst
Er zijn geen plannen om het knooppunt Galder, of de aansluitende wegvakken aan te passen.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
Rijsbergen knooppunt Galder 83.500
knooppunt Galder Industrieterrein Hazeldonk 62.300
knooppunt Galder Ulvenhout 89.900