Europaplein (Maastricht)

Knooppunt Europaplein (Maastricht)
Kruisende wegen / N278
Type klaverblad

Opengesteld 1969
Het knooppunt Europaplein is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverblad. Het ligt in het zuiden van Maastricht in de provincie Limburg. Hier kruist de A2 de N278. Het knooppunt heeft dezelfde naam als het knooppunt Europaplein in Groningen, en beide knooppunten zijn feitelijk ook afslagen naar het onderliggend wegennet, alhoewel het Maastrichtse knooppunt Europaplein volledig ongelijkvloers is.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is simpelweg naar het continent Europa vernoemd.

Inrichting
Het knooppunt is uitgevoerd als een uitgerekt klaverblad zonder rangeerbanen. De N278 gaat hier over de A2 heen. Ter hoogte van het knooppunt gaat de N2 over in de A2 richting Liège. De N278 is een deels ongelijkvloerse 2×2 weg door het zuiden van Maastricht en gaat over de spoorlijn Maastricht – Liège en de Maas heen. Het knooppunt is voornamelijk aan de zuidkant uitgerekt door de beperkte ruimte. Alle zijden van het knooppunt is bebouwd, en zeker de afslagen van de N278 zijn substandaard te noemen met korte in/uitvoeg- en weefstroken. Het knooppunt ligt circa 48 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Op 10 oktober 1959 opende de traverse Maastricht tussen de N278 en De Geusselt voor het verkeer. In 1967 werd begonnen met de aanleg van het knooppunt Europaplein, dat uiteindelijk op 27 juni 1969 voor het verkeer opende. In 1975 opende de A2 vanaf het knooppunt Europaplein naar Eijsden in twee fases.

Het knooppunt was voorzien als aansluiting met de destijds geplande A78 vanaf Maastricht naar Gulpen, Vaals en Aachen. De provincie Limburg had de voorkeur voor een hoofdverbinding via Heerlen, en realiseerde de A79 als een provinciale weg. Door de aanleg van de A79 werd de aantasting van het Zuid-Limburgs heuvellandschap ten behoeve van een A78 niet langer wenselijk geacht.

Toekomst
In Maastricht zal de N2 vervangen worden door een dubbeldeks tunnel met in totaal 8 rijstroken. Er komen 2×2 doorgaande en 2×2 parallelstroken. Het knooppunt Europaplein zal hierbij worden aangepast, het huidige knooppunt wordt feitelijk iets naar het zuiden verschoven om plaats te maken voor het zuidelijke tunnelportaal. De aansluiting met de N278 zal als complexe afrit worden vormgegeven. De werkzaamheden moeten tussen 2010 en 2016 plaatsvinden. Het is onduidelijk of het knooppunt Europaplein in de toekomst nog als zodanig zal bestaan.

De planvorming voor de tunnel door Maastricht gaat bijna 30 jaar terug, toen op 11 januari 1982 een tracébesluit werd genomen om een tunneltraverse door Maastricht aan te leggen. In 1992 bleek dat dit project MER-plichtig was, waarna in 1995 een startnotitie gepubliceerd werd. In 1998 werden de procedures afgebroken omdat er niet voldoende geld beschikbaar was. In 2002 zijn de onderzoeken weer opgestart, waarna in 2004 opnieuw een startnotitie verscheen. Midden 2009 werd de uiteindelijke variant Avenue2 gekozen, waarna eind 2009 de contracten met het consortium Avenue2 werden getekend. In 2010 moeten de voorbereidende werkzaamheden beginnen, waarna in 2016, 34 jaar na de start van de plannen, de tunnel opengesteld moet worden.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006[4]
Maastricht-Scharnerweg knooppunt Europaplein 47.800
knooppunt Europaplein Maastricht-Randwijck 47.800
N278 Maastricht-Zuid Maastricht-Oost ~35.000