Paalgraven

Knooppunt Paalgraven
Kruisende wegen
Type splitsing

Opengesteld 2006
Het knooppunt Paalgraven is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als een splitsing. Het knooppunt is gelegen bij de stad Oss in de provincie Noord-Brabant. De A50 kruist hier de A59, die hier eindigt. Het knooppunt is onvolledig.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is genoemd naar zogenaamde "paalgraven", die bij archeologische opgravingen in de omgeving van het knooppunt zijn gevonden. Deze dateren uit circa 2000 tot 700 voor Christus. In 1933 werden de eerste archeologische opgravingen gedaan, en voordat het knooppunt werd aangelegd zijn er opnieuw archeologische onderzoeken gedaan, wat verplicht is bij de aanleg van infrastructuur. De plaatsen Oss, Heesch en Schaijk liggen allen op circa 2,5 kilometer afstand van het knooppunt.

Inrichting
Het knooppunt is een voorbeeld van een afsplitsing, waarbij niet alle relaties ongelijkvloers zijn uitgevoerd. Verkeer tussen Den Bosch/Eindhoven en Nijmegen vice versa kent fly-overs, terwijl verkeer vanaf Eindhoven naar Den Bosch van de aansluiting Oss-Oost gebruik moet maken. De aansluiting vanaf de A50 is hierbij ongelijkvloers, maar men dient een verkeerslicht en/of rotonde te passeren om de A59 op te rijden van en naar Den Bosch. Op het knooppunt is de A50 de doorgaande richting. Verkeer richting Den Bosch moet afslaan. Vanuit Eindhoven voegt het verkeer richting Nijmegen echter in op de rijbaan van Den Bosch naar Nijmegen. De omgeving van het knooppunt is bebost. Het knooppunt ligt circa 12 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Het knooppunt zelf is jong, maar de eerste snelweg werd al in de jaren 70 opengesteld. Op 3 april 1973 opende de A50 tussen Geffen en knooppunt Bankhoef, waarbij de A50 destijds bij het knooppunt Hintham bij ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) begon. Destijds was een deel van de route tussen Den Bosch en Oss nog een gelijkvloerse 2×2 N50. In 2004 en 2005 is dit stuk omgebouwd naar autosnelweg, wat echter geen direct effect had op het knooppunt Paalgraven, dat pas later gebouwd werd. Wel werd rond die tijd de A50 tussen Den Bosch en Oss omgenummerd naar A59.

In 1970 werd een tracébesluit genomen om de rijksweg 75 aan te leggen tussen Eindhoven en Ravenstein. Dit is uiteindelijk niet uitgevoerd. In 1993 werd opnieuw een tracébesluit genomen, nu voor een iets westelijker tracé vanaf Eindhoven naar Oss. De eerste delen hiervan openden in 2003, maar het noordelijk deel bij het knooppunt Paalgraven werd als laatste van de A50 opengesteld. Op 8 juni 2006 opende de A50 tussen Nistelrode en knooppunt Paalgraven, waarbij het knooppunt opengesteld werd.

Toekomst
Er zijn geen concrete plannen om het knooppunt of de aansluitende wegvakken aan te passen.

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten 2006, in werkdaggemiddelden;

A50 Nistelrode – knooppunt Paalgraven: 41.200
A50 knooppunt Paalgraven – Ravenstein: 65.400
A59 Oss-Oost – knooppunt Paalgraven: 56.100