Kruisdonk

Knooppunt Kruisdonk
Kruisende wegen
Type splitsing

Opengesteld 1975
Het knooppunt Kruisdonk is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als splitsing. Het knooppunt ligt ten noorden van Maastricht in de provincie Limburg. Hier kruist de A2 de A79.


Grotere kaart weergeven

Naamgeving
Het knooppunt is vernoemd naar het landhuis Kruisdonk, dat ten noorden van het knooppunt ligt en als rijksmonument is aangemerkt. Dit landhuis is in 1880 gebouwd en ligt aan de gelijknamige weg Kruisdonk.

Inrichting
Het knooppunt is een reguliere splitsing, waarbij de relatie A2/A79 vanaf Maastricht naar Heerlen en vice versa de doorgaande richting is. Verkeer dat de A2 volgt moet dus afslaan, een zogenaamde TOTSO. Alle verbindingswegen zijn tweestrooks uitgevoerd. Het is op het knooppunt niet mogelijk om vanuit Heerlen richting Geleen te reizen. Er zijn tevens geen nabijgelegen aansluitingen waar men makkelijk gebruik van kan maken, om deze verbinding te volgen moet men door de bebouwde kom van Rothem en Meerssen. Even ten noorden van het knooppunt Kruisdonk kent de A2 een sterke afdaling. Verder naar het oosten kent ook de A79 een lichte helling. De omgeving van het knooppunt is redelijk bebouwd, de voorstad Amby ligt direct ten zuiden van het knooppunt, Rothem ligt ten noordoosten. Ten zuiden van het knooppunt gaat de A2 over in de N2 met de verkeerslichten door Maastricht. Files voor deze verkeerslichten slaan vaak op het knooppunt, en ook regelmatig ervoor, terug. Het knooppunt ligt circa 49 meter boven zeeniveau.

Geschiedenis
Alhoewel de A2/A79 tegenwoordig de doorgaande richting is, is de A2 toch als eerste geopend, op 17 mei 1960 opende de A2 tussen Meerssen en Maastricht. Een jaar eerder was de traverse door Maastricht reeds opengesteld.[1] De A79 opende pas later, in 1967 begonnen de werkzaamheden om de A79 aan te leggen, maar het deel tussen het knooppunt Kruisdonk en Hulsberg opende pas in 1975 voor het verkeer.

Toekomst
In Maastricht zal de N2 vervangen worden door een dubbeldeks tunnel met in totaal 8 rijstroken. Er komen 2×2 doorgaande en 2×2 parallelstroken. Het knooppunt Kruisdonk zal hierbij worden aangepast, ten zuiden van het knooppunt komt een parallelstructuur die de tunnel in moet gaan, terwijl er een verbindingsweg komt voor verkeer vanaf Heerlen naar Geleen. Andersom van Geleen naar Heerlen dient men van een nieuwe aansluiting gebruik te maken, omdat in het knooppunt zelf geen ruimte is voor een dergelijke verbindingsboog. De werkzaamheden moeten tussen 2010 en 2016 plaatsvinden.

De planvorming voor de tunnel door Maastricht gaat bijna 30 jaar terug, toen op 11 januari 1982 een tracébesluit werd genomen om een tunneltraverse door Maastricht aan te leggen. In 1992 bleek dat dit project MER-plichtig was, waarna in 1995 een startnotitie gepubliceerd werd. In 1998 werden de procedures afgebroken omdat er niet voldoende geld beschikbaar was. In 2002 zijn de onderzoeken weer opgestart, waarna in 2004 opnieuw een startnotitie verscheen. Midden 2009 werd de uiteindelijke variant Avenue2 gekozen, waarna eind 2009 de contracten met het consortium Avenue2 werden getekend. In 2010 moeten de voorbereidende werkzaamheden beginnen, waarna in 2016, 34 jaar na de start van de plannen, de tunnel opengesteld moet worden.

Verkeersintensiteiten
Weg van naar int. 2006
Meerssen knooppunt Kruisdonk 39.100
knooppunt Kruisdonk Maastricht-Geusselt 74.200
Bunde knooppunt Kruisdonk 33.500